Compositions

Mozart - Piano sonatas KV 330, 331, 332 / Andreas Staier

Mozart - Piano sonatas KV 330, 331, 332 / Andreas Staier
Year:2005
Genre:Sonata, Piano music
Composer:Wolfgang Amadeus Mozart
Performers:
 

Mozart - Piano sonatas 330-331-332 - Staier

1 1. Sonata C major KV 330 - I. Allegro moderato 6:27 14.77 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. Sonata C major KV 330 - II. Andante Cantabile 5:48 13.28 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. Sonata C major KV 330 - III. Allegretto 5:29 12.55 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. Sonata A major KV 331 - I. Andante grazioso 12:37 28.88 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. Sonata A major KV 331 - II. Menuetto - Trio 6:08 14.04 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. Sonata A major KV 331 - III. Alla turca. Allegretto 3:38 8.32 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. Sonata F major KV 332 - I. Allegro 9:47 22.40 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. Sonata F major KV 332 - II. Adagio 4:15 9.73 Mb 320 Kbps buy
 
9 9. Sonata F major KV 332 - III. Allegro Assai 7:17 16.69 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

Mozart - Piano sonatas 330-331-332 - Staier

1 1. Sonata C major KV 330 - I. Allegro moderato 6:27 20.61 Mb 446 Kbps buy
 
2 2. Sonata C major KV 330 - II. Andante Cantabile 5:48 15.95 Mb 384 Kbps buy
 
3 3. Sonata C major KV 330 - III. Allegretto 5:29 17.55 Mb 447 Kbps buy
 
4 4. Sonata A major KV 331 - I. Andante grazioso 12:37 37.08 Mb 410 Kbps buy
 
5 5. Sonata A major KV 331 - II. Menuetto - Trio 6:08 17.77 Mb 404 Kbps buy
 
6 6. Sonata A major KV 331 - III. Alla turca. Allegretto 3:38 12.15 Mb 467 Kbps buy
 
7 7. Sonata F major KV 332 - I. Allegro 9:47 31.88 Mb 455 Kbps buy
 
8 8. Sonata F major KV 332 - II. Adagio 4:15 11.77 Mb 387 Kbps buy
 
9 9. Sonata F major KV 332 - III. Allegro Assai 7:17 24.11 Mb 462 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: