Compositions

David Petersen - Speelstukken (Amsterdam 1683) / The Rare Fruits Council (Manfredo Kraemer)

David Petersen - Speelstukken (Amsterdam 1683) / The Rare Fruits Council (Manfredo Kraemer)
Year:1998
Genre:Instrumental, Chamber
Composer:David Petersen
Performers:
 

The Rare Fruits Council (Kraemer) - Petersen - Speelstukken

1 01. David Petersen Sonata XII:1 1:20 3.06 Mb 320 Kbps buy
 
2 02. David Petersen Sonata XII:2 3:00 6.87 Mb 320 Kbps buy
 
3 03. David Petersen Sonata XII:3 3:30 8.01 Mb 320 Kbps buy
 
4 04. David Petersen Sonata XII:4 1:18 2.98 Mb 320 Kbps buy
 
5 05. David Petersen Sonata XII:5 2:12 5.04 Mb 320 Kbps buy
 
6 06. David Petersen Sonata II:1 3:05 7.06 Mb 320 Kbps buy
 
7 07. David Petersen Sonata II:2 1:29 3.40 Mb 320 Kbps buy
 
8 08. David Petersen Sonata II:3 2:28 5.65 Mb 320 Kbps buy
 
9 09. David Petersen Sonata II:4 1:36 3.67 Mb 320 Kbps buy
 
10 10. David Petersen Sonata I:1 2:51 6.53 Mb 320 Kbps buy
 
11 11. David Petersen Sonata I:2 1:24 3.21 Mb 320 Kbps buy
 
12 12. David Petersen Sonata I:3 3:37 8.28 Mb 320 Kbps buy
 
13 13. David Petersen Sonata I:4 2:14 5.12 Mb 320 Kbps buy
 
14 14. David Petersen Sonata IV:1 3:36 8.24 Mb 320 Kbps buy
 
15 15. David Petersen Sonata IV:2 1:30 3.44 Mb 320 Kbps buy
 
16 16. David Petersen Sonata IV:3 1:18 2.98 Mb 320 Kbps buy
 
17 17. David Petersen Sonata IV:4 1:30 3.44 Mb 320 Kbps buy
 
18 18. David Petersen Sonata V:1 2:24 5.50 Mb 320 Kbps buy
 
19 19. David Petersen Sonata V:2 0:52 1.99 Mb 320 Kbps buy
 
20 20. David Petersen Sonata V:3 1:01 2.33 Mb 320 Kbps buy
 
21 21. David Petersen Sonata V:4 1:23 3.17 Mb 320 Kbps buy
 
22 22. David Petersen Sonata VII:1 3:14 7.40 Mb 320 Kbps buy
 
23 23. David Petersen Sonata VII:2 1:29 3.40 Mb 320 Kbps buy
 
24 24. David Petersen Sonata VII:3 1:03 2.41 Mb 320 Kbps buy
 
25 25. David Petersen Sonata VII:4 1:09 2.64 Mb 320 Kbps buy
 
26 26. David Petersen Sonata IX:1 1:04 2.45 Mb 320 Kbps buy
 
27 27. David Petersen Sonata IX:2 1:47 4.09 Mb 320 Kbps buy
 
28 28. David Petersen Sonata IX:3 1:26 3.29 Mb 320 Kbps buy
 
29 29. David Petersen Sonata VI:1 1:33 3.55 Mb 320 Kbps buy
 
30 30. David Petersen Sonata VI:2 1:46 4.05 Mb 320 Kbps buy
 
31 31. David Petersen Sonata VI:3 2:17 5.23 Mb 320 Kbps buy
 
32 33. David Petersen Sonata X:1 1:50 4.20 Mb 320 Kbps buy
 
33 34. David Petersen Sonata X:2 1:00 2.29 Mb 320 Kbps buy
 
34 35. David Petersen Sonata X:3 2:35 5.92 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

The Rare Fruits Council (Kraemer) - Petersen - Speelstukken

1 01. David Petersen Sonata XII:1 1:20 6.35 Mb 665 Kbps buy
 
2 02. David Petersen Sonata XII:2 3:00 14.55 Mb 677 Kbps buy
 
3 03. David Petersen Sonata XII:3 3:30 17.52 Mb 699 Kbps buy
 
4 04. David Petersen Sonata XII:4 1:18 6.21 Mb 667 Kbps buy
 
5 05. David Petersen Sonata XII:5 2:12 11.01 Mb 699 Kbps buy
 
6 06. David Petersen Sonata II:1 3:05 15.15 Mb 686 Kbps buy
 
7 07. David Petersen Sonata II:2 1:29 7.89 Mb 743 Kbps buy
 
8 08. David Petersen Sonata II:3 2:28 13.32 Mb 754 Kbps buy
 
9 09. David Petersen Sonata II:4 1:36 7.65 Mb 668 Kbps buy
 
10 10. David Petersen Sonata I:1 2:51 14.64 Mb 718 Kbps buy
 
11 11. David Petersen Sonata I:2 1:24 7.53 Mb 751 Kbps buy
 
12 12. David Petersen Sonata I:3 3:37 18.93 Mb 731 Kbps buy
 
13 13. David Petersen Sonata I:4 2:14 11.39 Mb 712 Kbps buy
 
14 14. David Petersen Sonata IV:1 3:36 16.43 Mb 637 Kbps buy
 
15 15. David Petersen Sonata IV:2 1:30 7.34 Mb 684 Kbps buy
 
16 16. David Petersen Sonata IV:3 1:18 5.74 Mb 616 Kbps buy
 
17 17. David Petersen Sonata IV:4 1:30 6.50 Mb 605 Kbps buy
 
18 18. David Petersen Sonata V:1 2:24 11.48 Mb 668 Kbps buy
 
19 19. David Petersen Sonata V:2 0:52 4.32 Mb 696 Kbps buy
 
20 20. David Petersen Sonata V:3 1:01 5.04 Mb 692 Kbps buy
 
21 21. David Petersen Sonata V:4 1:23 6.00 Mb 606 Kbps buy
 
22 22. David Petersen Sonata VII:1 3:14 16.90 Mb 730 Kbps buy
 
23 23. David Petersen Sonata VII:2 1:29 7.24 Mb 681 Kbps buy
 
24 24. David Petersen Sonata VII:3 1:03 5.58 Mb 743 Kbps buy
 
25 25. David Petersen Sonata VII:4 1:09 5.80 Mb 703 Kbps buy
 
26 26. David Petersen Sonata IX:1 1:04 5.97 Mb 781 Kbps buy
 
27 27. David Petersen Sonata IX:2 1:47 10.05 Mb 787 Kbps buy
 
28 28. David Petersen Sonata IX:3 1:26 7.24 Mb 705 Kbps buy
 
29 29. David Petersen Sonata VI:1 1:33 7.68 Mb 692 Kbps buy
 
30 30. David Petersen Sonata VI:2 1:46 9.40 Mb 743 Kbps buy
 
31 31. David Petersen Sonata VI:3 2:17 11.07 Mb 677 Kbps buy
 
32 33. David Petersen Sonata X:1 1:50 8.63 Mb 657 Kbps buy
 
33 34. David Petersen Sonata X:2 1:00 4.94 Mb 690 Kbps buy
 
34 35. David Petersen Sonata X:3 2:35 12.66 Mb 684 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: