Discographies

Hans Hotter - Lieder Recital - 1950s

Hans Hotter - Lieder Recital - 1950s
Year:2000
Performers:
- Hans Hotter
- Gerald Moore
 
1 Schubert / An die Musik 2:46 6.34 Mb 320 Kbps buy
 
2 Schubert / Ständchen 3:58 9.08 Mb 320 Kbps buy
 
3 Schubert / Abschied 3:19 7.59 Mb 320 Kbps buy
 
4 Schubert / Im Frühling 4:12 9.62 Mb 320 Kbps buy
 
5 Schubert / Der Lindenbaum 4:26 10.15 Mb 320 Kbps buy
 
6 Schubert / Wanderers Nachtlied 2:33 5.84 Mb 320 Kbps buy
 
7 Schumann / Wer machte dich so krank? 2:08 4.89 Mb 320 Kbps buy
 
8 Schumann / Alle Laute 2:14 5.12 Mb 320 Kbps buy
 
9 Schumann / Erstes Grün 2:15 5.15 Mb 320 Kbps buy
 
10 Schumann / Die beiden Grenadiere 4:03 9.27 Mb 320 Kbps buy
 
11 Schumann / Mondnacht 3:48 8.70 Mb 320 Kbps buy
 
12 Loewe / Edward 4:59 11.41 Mb 320 Kbps buy
 
13 Loewe / Der Erlkönig 3:34 8.17 Mb 320 Kbps buy
 
14 Loewe / Odin's Meeresritt 4:37 10.57 Mb 320 Kbps buy
 
15 Loewe / Die wandelnde Glocke 1:57 4.47 Mb 320 Kbps buy
 
16 Loewe / Hinkende Jamben 1:01 2.33 Mb 320 Kbps buy
 
17 Brahms / Wie Melodien zeiht es mir 2:24 5.50 Mb 320 Kbps buy
 
18 Brahms / Sonntag 1:43 3.93 Mb 320 Kbps buy
 
19 Brahms / Komm bald 2:09 4.93 Mb 320 Kbps buy
 
20 Brahms / Wir wandelten 2:59 6.83 Mb 320 Kbps buy
 
21 Brahms / Wie bist du, meine Königin 3:37 8.28 Mb 320 Kbps buy
 
22 Brahms / Heimkehr 0:47 1.80 Mb 320 Kbps buy
 
23 Brahms / Wenn du nur zuweilen lächelst 1:41 3.86 Mb 320 Kbps buy
 
24 Brahms / Verrat 3:10 7.25 Mb 320 Kbps buy
 
25 Strauss / Ach, weh mir unglückhaftern Mann 2:24 5.50 Mb 320 Kbps buy
 
26 Strauss / Ich trage meine Minne 2:53 6.60 Mb 320 Kbps buy
 
27 Pfitzner / Der Gärtner 3:33 8.13 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: