Discographies

The Man at the Piano (СD 37/66)

The Man at the Piano (СD 37/66)
Performers:
- Michael Raucheisen
 
1 An die Nachtigall, D 196 (Ludwig Christof Heinrich Hölty) 2:35 5.90 Mb 320 Kbps buy
 
2 Orpheus, D 474b (Johann Georg Jacobi) 5:02 11.51 Mb 320 Kbps buy
 
3 Meeres Stille, D 216, op. 3 Nr. 2 (Johann Wolfgang von Goethe) 2:01 4.63 Mb 320 Kbps buy
 
4 Des Totengräbers Heimweh, D 842 (J. N. von Craigher de Jachelutta) 5:50 13.35 Mb 320 Kbps buy
 
5 Klage an den Mond, D 436 (Ludwig Christof Heinrich Hölty) 3:39 8.37 Mb 320 Kbps buy
 
6 Trost, D 671 (Johann Mayrhofer) 3:31 8.07 Mb 320 Kbps buy
 
7 Der Kreuzzug, D 932 (Leitner) 3:49 8.74 Mb 320 Kbps buy
 
8 Des Sängers Habe (unbekannt) 2:59 6.82 Mb 320 Kbps buy
 
9 Orest auf Tauris, D 548 (Johann Mayrhofer) 2:55 6.68 Mb 320 Kbps buy
 
10 Pilgerweise, D 789 (Franz von Schober) 6:51 15.66 Mb 320 Kbps buy
 
11 Der Schäfer und der Reiter, D 517 (Fouqué) 3:29 7.97 Mb 320 Kbps buy
 
12 Die Einsiedelei, D 337 (Salis) 2:44 6.26 Mb 320 Kbps buy
 
13 Abschied von der Harfe, D 406 (Salis) 3:20 7.64 Mb 320 Kbps buy
 
14 Der Schatzgräber, D 256 (Johann Wolfgang von Goethe) 5:16 12.06 Mb 320 Kbps buy
 
15 Hippolit‘s Lied, D 890 (Adele Schopenhauer) 2:40 6.12 Mb 320 Kbps buy
 
16 Erinnerung, D 229 (Volkslied) 4:11 9.58 Mb 320 Kbps buy
 
17 Das Mädchen aus der Fremde, D 117 (Friedrich von Schiller) 2:58 6.80 Mb 320 Kbps buy
 
18 Das Marienbild, D 623 (Aloys Schreiber) 3:58 9.09 Mb 320 Kbps buy
 
19 Der Jüngling am Bach, D 30 (Friedrich von Schiller) 3:20 7.61 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  
1 An die Nachtigall, D 196 (Ludwig Christof Heinrich Hölty) 2:35 9.76 Mb 529 Kbps buy
 
2 Orpheus, D 474b (Johann Georg Jacobi) 5:02 17.87 Mb 496 Kbps buy
 
3 Meeres Stille, D 216, op. 3 Nr. 2 (Johann Wolfgang von Goethe) 2:01 7.54 Mb 520 Kbps buy
 
4 Des Totengräbers Heimweh, D 842 (J. N. von Craigher de Jachelutta) 5:50 20.44 Mb 489 Kbps buy
 
5 Klage an den Mond, D 436 (Ludwig Christof Heinrich Hölty) 3:39 11.37 Mb 434 Kbps buy
 
6 Trost, D 671 (Johann Mayrhofer) 3:31 13.45 Mb 533 Kbps buy
 
7 Der Kreuzzug, D 932 (Leitner) 3:49 15.19 Mb 556 Kbps buy
 
8 Des Sängers Habe (unbekannt) 2:59 11.57 Mb 543 Kbps buy
 
9 Orest auf Tauris, D 548 (Johann Mayrhofer) 2:55 12.31 Mb 589 Kbps buy
 
10 Pilgerweise, D 789 (Franz von Schober) 6:51 25.46 Mb 520 Kbps buy
 
11 Der Schäfer und der Reiter, D 517 (Fouqué) 3:29 12.88 Mb 517 Kbps buy
 
12 Die Einsiedelei, D 337 (Salis) 2:44 10.61 Mb 542 Kbps buy
 
13 Abschied von der Harfe, D 406 (Salis) 3:20 14.49 Mb 607 Kbps buy
 
14 Der Schatzgräber, D 256 (Johann Wolfgang von Goethe) 5:16 21.02 Mb 557 Kbps buy
 
15 Hippolit‘s Lied, D 890 (Adele Schopenhauer) 2:40 13.26 Mb 693 Kbps buy
 
16 Erinnerung, D 229 (Volkslied) 4:11 17.96 Mb 600 Kbps buy
 
17 Das Mädchen aus der Fremde, D 117 (Friedrich von Schiller) 2:58 11.86 Mb 558 Kbps buy
 
18 Das Marienbild, D 623 (Aloys Schreiber) 3:58 15.63 Mb 550 Kbps buy
 
19 Der Jüngling am Bach, D 30 (Friedrich von Schiller) 3:20 11.89 Mb 499 Kbps buy
 
Total: 0 $
Buy all 3.71 $ (with 10% discount) Buy selected tracks
 

Customer reviews:

You may like also: