Discographies

Ukrainian songs and romances

Ukrainian songs and romances
Year:1998
Performers:
- Anatoli Solovyanenko
 
1 Chom zemle moya (M.Buravsky) 4:34 10.45 Mb 320 Kbps buy
 
2 Chorniyi brovi kariyi ochi (M.Gvozd) 4:29 10.26 Mb 320 Kbps buy
 
3 Stoyit gora visokaya (M.Gvozd) 4:28 10.22 Mb 320 Kbps buy
 
4 Tam de Yatran kruto vietsya (V.Kirejko) 2:49 6.46 Mb 320 Kbps buy
 
5 Yak ishov ya z Debretchina (G.Veret) 2:23 5.46 Mb 320 Kbps buy
 
6 Chom dub ne zeleniy (K.Kotenko) 3:00 6.87 Mb 320 Kbps buy
 
7 Yihav kozak za Dunay (M.Gvozd) 2:27 5.63 Mb 320 Kbps buy
 
8 Misyac na nebi 3:49 8.73 Mb 320 Kbps buy
 
9 Vechir na dvori 3:32 8.08 Mb 320 Kbps buy
 
10 Aria Andriya (opera Zaporozhec za Dunayem) 5:24 12.34 Mb 320 Kbps buy
 
11 Gude viter velmi v poli 2:05 4.77 Mb 320 Kbps buy
 
12 Ne schebechi soloveyko 2:15 5.15 Mb 320 Kbps buy
 
13 Dumi moyi (G.Majboroda) 3:43 8.52 Mb 320 Kbps buy
 
14 Divlyus ya na nebo 3:46 8.61 Mb 320 Kbps buy
 
15 Poviy vitre na Vkrayinu (K.Dankevich) 4:14 9.68 Mb 320 Kbps buy
 
16 Nich yaka misyachna 2:20 5.33 Mb 320 Kbps buy
 
17 Oy ti divchino z goriha zernya 2:13 5.08 Mb 320 Kbps buy
 
18 Chornyavaya Ivanka 2:49 6.46 Mb 320 Kbps buy
 
19 Zashumili lisi 4:02 9.25 Mb 320 Kbps buy
 
20 Gorila lipka 1:49 4.18 Mb 320 Kbps buy
 
21 Yak ishov ya z Debretchina 2:21 5.36 Mb 320 Kbps buy
 
22 Chom zemle moya 4:08 9.47 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: