Compositions

Schubert - Winterreise, Op. 89, D. 911 - Ian Bostridge, Thomas Ades

Schubert - Winterreise, Op. 89, D. 911 - Ian Bostridge, Thomas Ades
Year:2019
Genre:Vocal and instrumental music
Composer:Franz Schubert
Performers:
 

Ian Bostridge & Thomas Ades - Schubert - Winterreise, Op. 89, D. 911 (2019) [24-96]

1 01. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 1, Gute Nacht (Live) 5:37 13.41 Mb 320 Kbps buy
 
2 02. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 2, Die Wetterfahne (Live) 1:37 4.27 Mb 320 Kbps buy
 
3 03. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 3, Gefrorne Tränen (Live) 2:18 5.81 Mb 320 Kbps buy
 
4 04. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 4, Erstarrung (Live) 2:57 7.32 Mb 320 Kbps buy
 
5 05. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 5, Der Lindenbaum (Live) 4:43 11.34 Mb 320 Kbps buy
 
6 06. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 6, Wasserflut (Live) 3:41 9.00 Mb 320 Kbps buy
 
7 07. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 7, Auf dem Flusse (Live) 3:26 8.43 Mb 320 Kbps buy
 
8 08. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 8, Rückblick (Live) 1:52 4.84 Mb 320 Kbps buy
 
9 09. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 9, Irrlicht (Live) 2:36 6.50 Mb 320 Kbps buy
 
10 10. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 10, Rast (Live) 3:03 7.54 Mb 320 Kbps buy
 
11 11. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 11, Frühlingstraum (Live) 4:27 10.75 Mb 320 Kbps buy
 
12 12. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 12, Einsamkeit (Live) 2:39 6.64 Mb 320 Kbps buy
 
13 13. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 13, Die Post (Live) 1:56 4.97 Mb 320 Kbps buy
 
14 14. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 14, Der greise Kopf (Live) 2:53 7.15 Mb 320 Kbps buy
 
15 15. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 15, Die Krähe (Live) 3:37 8.82 Mb 320 Kbps buy
 
16 16. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 16, Letzte Hoffnung (Live) 2:00 5.13 Mb 320 Kbps buy
 
17 17. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 17, Im Dorfe (Live) 3:44 9.09 Mb 320 Kbps buy
 
18 18. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 18, Der stürmische Morgen (Live) 0:50 2.47 Mb 320 Kbps buy
 
19 19. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 19, Täuschung (Live) 1:16 3.46 Mb 320 Kbps buy
 
20 20. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 20, Der Wegweiser (Live) 4:37 11.13 Mb 320 Kbps buy
 
21 21. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 21, Das Wirtshaus (Live) 4:46 11.46 Mb 320 Kbps buy
 
22 22. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 22, Mut (Live) 1:18 3.55 Mb 320 Kbps buy
 
23 23. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 23, Die Nebensonnen (Live) 2:35 6.48 Mb 320 Kbps buy
 
24 24. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 24, Der Leiermann (Live) 3:58 9.63 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

Ian Bostridge & Thomas Ades - Schubert - Winterreise, Op. 89, D. 911 (2019) [24-96]

1 01. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 1, Gute Nacht (Live) 5:37 95.95 Mb 2389 Kbps buy
 
2 02. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 2, Die Wetterfahne (Live) 1:37 29.40 Mb 2533 Kbps buy
 
3 03. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 3, Gefrorne Tränen (Live) 2:18 39.34 Mb 2396 Kbps buy
 
4 04. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 4, Erstarrung (Live) 2:57 54.19 Mb 2564 Kbps buy
 
5 05. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 5, Der Lindenbaum (Live) 4:43 78.21 Mb 2320 Kbps buy
 
6 06. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 6, Wasserflut (Live) 3:41 61.49 Mb 2329 Kbps buy
 
7 07. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 7, Auf dem Flusse (Live) 3:26 58.91 Mb 2394 Kbps buy
 
8 08. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 8, Rückblick (Live) 1:52 33.77 Mb 2519 Kbps buy
 
9 09. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 9, Irrlicht (Live) 2:36 43.58 Mb 2345 Kbps buy
 
10 10. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 10, Rast (Live) 3:03 51.52 Mb 2361 Kbps buy
 
11 11. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 11, Frühlingstraum (Live) 4:27 74.61 Mb 2342 Kbps buy
 
12 12. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 12, Einsamkeit (Live) 2:39 45.16 Mb 2377 Kbps buy
 
13 13. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 13, Die Post (Live) 1:56 34.11 Mb 2472 Kbps buy
 
14 14. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 14, Der greise Kopf (Live) 2:53 48.05 Mb 2331 Kbps buy
 
15 15. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 15, Die Krähe (Live) 3:37 59.56 Mb 2307 Kbps buy
 
16 16. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 16, Letzte Hoffnung (Live) 2:00 33.62 Mb 2355 Kbps buy
 
17 17. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 17, Im Dorfe (Live) 3:44 62.03 Mb 2325 Kbps buy
 
18 18. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 18, Der stürmische Morgen (Live) 0:50 15.26 Mb 2554 Kbps buy
 
19 19. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 19, Täuschung (Live) 1:16 21.88 Mb 2413 Kbps buy
 
20 20. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 20, Der Wegweiser (Live) 4:37 77.97 Mb 2359 Kbps buy
 
21 21. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 21, Das Wirtshaus (Live) 4:46 79.32 Mb 2327 Kbps buy
 
22 22. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 22, Mut (Live) 1:18 23.87 Mb 2555 Kbps buy
 
23 23. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 23, Die Nebensonnen (Live) 2:35 43.05 Mb 2326 Kbps buy
 
24 24. Winterreise, Op. 89, D. 911- No. 24, Der Leiermann (Live) 3:58 63.11 Mb 2224 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: