Compositions

Schubert - Schwanengesang; Goethe-Lieder - Werner Gura

Schubert - Schwanengesang; Goethe-Lieder - Werner Gura
Year:2007
Genre:Vocal and instrumental music
Composer:Franz Schubert
Performers:
 

Schubert - Schwanengesang - Gura, Berner

1 1. Schubert. Schwanengesang D.957. Liebesbotschaft. 3:11 7.29 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. Schubert. Schwanengesang D.957. Kriegers Ahnung. 5:06 11.68 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. Schubert. Schwanengesang D.957. Frühlingssehnsucht. 3:25 7.82 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. Schubert. Schwanengesang D.957. Ständchen. 3:57 9.05 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. Schubert. Schwanengesang D.957. Aufenthalt. 2:27 5.61 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. Schubert. Schwanengesang D.957. In der Ferne. 6:02 13.81 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. Schubert. Schwanengesang D.957. Abschied. 4:04 9.31 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. Schubert. Schwanengesang D.957. Der Atlas. 2:11 5.00 Mb 320 Kbps buy
 
9 9. Schubert. Schwanengesang D.957. Ihr Bild. 2:45 6.30 Mb 320 Kbps buy
 
10 10. Schubert. Schwanengesang D.957. Das Fischermädchen. 2:27 5.61 Mb 320 Kbps buy
 
11 11. Schubert. Schwanengesang D.957. Die Stadt. 3:17 7.52 Mb 320 Kbps buy
 
12 12. Schubert. Schwanengesang D.957. Am Meer. 4:03 9.27 Mb 320 Kbps buy
 
13 13. Schubert. Schwanengesang D.957. Der Doppelgänger. 3:57 9.04 Mb 320 Kbps buy
 
14 14. Schubert. Schwanengesang D.957. Die Taubenpost. 4:03 9.27 Mb 320 Kbps buy
 
15 15. Schubert. Willkommen und Abschied op.56\1. 3:18 7.56 Mb 320 Kbps buy
 
16 16. Schubert. An den Mond D.259. 3:00 6.87 Mb 320 Kbps buy
 
17 17. Schubert. Schäfers Klagelied op.3\1. 3:05 7.06 Mb 320 Kbps buy
 
18 18. Schubert. An Mignon op.19 II. 3:19 7.59 Mb 320 Kbps buy
 
19 19. Schubert. Sehnsucht op.37. 3:35 8.21 Mb 320 Kbps buy
 
20 20. Schubert. Der Musensohn op.92\1. 2:14 5.12 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

Schubert - Schwanengesang - Gura, Berner

1 1. Schubert. Schwanengesang D.957. Liebesbotschaft. 3:11 10.48 Mb 460 Kbps buy
 
2 2. Schubert. Schwanengesang D.957. Kriegers Ahnung. 5:06 16.06 Mb 440 Kbps buy
 
3 3. Schubert. Schwanengesang D.957. Frühlingssehnsucht. 3:25 13.81 Mb 565 Kbps buy
 
4 4. Schubert. Schwanengesang D.957. Ständchen. 3:57 12.17 Mb 430 Kbps buy
 
5 5. Schubert. Schwanengesang D.957. Aufenthalt. 2:27 10.06 Mb 574 Kbps buy
 
6 6. Schubert. Schwanengesang D.957. In der Ferne. 6:02 19.41 Mb 449 Kbps buy
 
7 7. Schubert. Schwanengesang D.957. Abschied. 4:04 14.43 Mb 496 Kbps buy
 
8 8. Schubert. Schwanengesang D.957. Der Atlas. 2:11 9.25 Mb 592 Kbps buy
 
9 9. Schubert. Schwanengesang D.957. Ihr Bild. 2:45 7.80 Mb 396 Kbps buy
 
10 10. Schubert. Schwanengesang D.957. Das Fischermädchen. 2:27 7.50 Mb 427 Kbps buy
 
11 11. Schubert. Schwanengesang D.957. Die Stadt. 3:17 9.04 Mb 384 Kbps buy
 
12 12. Schubert. Schwanengesang D.957. Am Meer. 4:03 11.99 Mb 413 Kbps buy
 
13 13. Schubert. Schwanengesang D.957. Der Doppelgänger. 3:57 11.12 Mb 393 Kbps buy
 
14 14. Schubert. Schwanengesang D.957. Die Taubenpost. 4:03 14.20 Mb 490 Kbps buy
 
15 15. Schubert. Willkommen und Abschied op.56\1. 3:18 13.40 Mb 567 Kbps buy
 
16 16. Schubert. An den Mond D.259. 3:00 9.63 Mb 448 Kbps buy
 
17 17. Schubert. Schäfers Klagelied op.3\1. 3:05 10.02 Mb 454 Kbps buy
 
18 18. Schubert. An Mignon op.19 II. 3:19 11.71 Mb 493 Kbps buy
 
19 19. Schubert. Sehnsucht op.37. 3:35 11.96 Mb 466 Kbps buy
 
20 20. Schubert. Der Musensohn op.92\1. 2:14 8.49 Mb 531 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: