Compositions

Schubert - Nachtgesang / Rias Kammerchor - Marcus Creed

Schubert - Nachtgesang / Rias Kammerchor - Marcus Creed
Year:1999
Genre:Choral Music
Composer:Franz Schubert
Conductor:Marcus Creed
Performers:
 

Schubert - Nachtgesang - Creed

1 01 - Nachtgesang im Walde D.913 7:01 16.05 Mb 320 Kbps buy
 
2 02 - Grab und Mond D.893 3:34 8.16 Mb 320 Kbps buy
 
3 03 - Der Gondelfahrer D.809 2:51 6.53 Mb 320 Kbps buy
 
4 04 - Gott ist mein Hirt D.706 5:05 11.64 Mb 320 Kbps buy
 
5 05 - Im Gegenwärtigen Vergangenes D.710 6:06 13.97 Mb 320 Kbps buy
 
6 06 - Coronach D.836 5:06 11.67 Mb 320 Kbps buy
 
7 07 - Nachthelle D.892 5:20 12.21 Mb 320 Kbps buy
 
8 08 - Die Nacht D.983c 3:01 6.89 Mb 320 Kbps buy
 
9 09 - Ständchen D.920 5:36 12.81 Mb 320 Kbps buy
 
10 10 - Gesang der Geister über den Wassern D.714 10:33 24.15 Mb 320 Kbps buy
 
11 11 - Gott im Ungewitter D.985 5:10 11.84 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

Schubert - Nachtgesang - Creed

1 01 - Nachtgesang im Walde D.913 7:01 26.00 Mb 518 Kbps buy
 
2 02 - Grab und Mond D.893 3:34 10.69 Mb 418 Kbps buy
 
3 03 - Der Gondelfahrer D.809 2:51 10.48 Mb 514 Kbps buy
 
4 04 - Gott ist mein Hirt D.706 5:05 18.00 Mb 494 Kbps buy
 
5 05 - Im Gegenwärtigen Vergangenes D.710 6:06 23.60 Mb 540 Kbps buy
 
6 06 - Coronach D.836 5:06 16.97 Mb 465 Kbps buy
 
7 07 - Nachthelle D.892 5:20 19.30 Mb 505 Kbps buy
 
8 08 - Die Nacht D.983c 3:01 9.38 Mb 436 Kbps buy
 
9 09 - Ständchen D.920 5:36 22.26 Mb 556 Kbps buy
 
10 10 - Gesang der Geister über den Wassern D.714 10:33 42.86 Mb 568 Kbps buy
 
11 11 - Gott im Ungewitter D.985 5:10 21.10 Mb 570 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: