Compositions

Schubert Sonatas (Planes)

Schubert Sonatas (Planes)
Year:2006
Genre:Sonata, Piano music
Composer:Franz Schubert
Performers:
 

CD1

1 1. PS 4 a-moll D537 – I. Allegro ma non troppo 10:42 24.50 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. PS 4 a-moll D537 – II. Allegretto quasi Andantino 8:03 18.43 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. PS 4 a-moll D537 – III. Allegro vivace 5:13 11.94 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. PS 9 B-Dur D575 Op 147 – I. Allegro ma non troppo 8:29 19.42 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. PS 9 B-Dur D575 Op 147 – II. Andante 5:52 13.43 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. PS 9 B-Dur D575 Op 147 – III. Scherzo. Allegretto 5:19 12.18 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. PS 9 B-Dur D575 Op 147 – IV. Allegro giusto 5:34 12.75 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. PS 14 a-moll D784 Op 143 – I. Allegro giusto 13:19 30.48 Mb 320 Kbps buy
 
9 9. PS 14 a-moll D784 Op 143 – II. Andante 4:13 9.66 Mb 320 Kbps buy
 
10 10. PS 14 a-moll D784 Op 143 – III. Allegro vivace 5:29 12.53 Mb 320 Kbps buy
 

CD2

1 1. PS 11 f-moll D625 – I. Allegro 9:43 22.24 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. PS 11 f-moll D625 – II. Scherzo trio 4:45 10.88 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. PS 11 f-moll D625 – III. Allegro 4:50 11.07 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. PS 11 f-moll D625 – IV. Allegro 6:17 14.39 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. Fantasy C-Dur D760 Op 15 «Wanderer» – I. Allegro con Fuoco 6:34 15.03 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. Fantasy C-Dur D760 Op 15 «Wanderer» – II. Adagio 6:39 15.22 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. Fantasy C-Dur D760 Op 15 «Wanderer» – III. Scherzo 5:16 12.06 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. Fantasy C-Dur D760 Op 15 «Wanderer» – IV. Allegro 3:46 8.63 Mb 320 Kbps buy
 
9 9. PS 15 C-Dur D840 «Reliquie» – I. Moderato 16:42 38.23 Mb 320 Kbps buy
 
10 10. PS 15 C-Dur D840 «Reliquie» – II. Andante 10:07 23.15 Mb 320 Kbps buy
 

CD3

1 1. PS 16 a-moll D845 Op 42 – I. Moderato 13:25 30.71 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. PS 16 a-moll D845 Op 42 – II. Andante poco mosso 11:20 25.94 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. PS 16 a-moll D845 Op 42 – III. Scherzo Trio 7:25 16.98 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. PS 16 a-moll D845 Op 42 – IV. Rondo Allegro vivace 5:11 11.87 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. PS 7 Es-Dur D568 Op posth 122 – I. Allegro moderato 10:25 23.85 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. PS 7 Es-Dur D568 Op posth 122 – II. Andante molto 6:17 14.38 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. PS 7 Es-Dur D568 Op posth 122 – III. Menuetto Allegretto Trio 4:36 10.53 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. PS 7 Es-Dur D568 Op posth 122 – IV. Allegro moderato 9:33 21.86 Mb 320 Kbps buy
 

CD4

1 1. PS 17 D-Dur D850 Op 53 – I. Allegro 10:20 23.65 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. PS 17 D-Dur D850 Op 53 – II. Con motto 13:30 30.90 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. PS 17 D-Dur D850 Op 53 – III. Scherzo 9:36 21.98 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. PS 17 D-Dur D850 Op 53 – IV. Rondo 9:02 20.68 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. PS 13 A-Dur D664 Op posth 120 – I. Allegro moderato 7:49 17.90 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. PS 13 A-Dur D664 Op posth 120 – II. Andante 5:06 11.68 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. PS 13 A-Dur D644 Op posth 120 – III. Allegro 7:48 17.84 Mb 320 Kbps buy
 

CD5

1 1. PS 18 G-Dur D894 Op 78 «Fantasie» «Fantasie» – I. Molto moderato 17:44 40.59 Mb 320 Kbps buy
 
2 10. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – VI. Allegretto As-Dur 8:54 20.37 Mb 320 Kbps buy
 
3 2. PS 18 G-Dur D894 Op 78 «Fantasie» –II. Andante 8:24 19.23 Mb 320 Kbps buy
 
4 3. PS 18 G-Dur D894 Op 78 «Fantasie» –III. Menuetto 4:39 10.65 Mb 320 Kbps buy
 
5 4. PS 18 G-Dur D894 Op 78 «Fantasie» – IV. Allegretto 8:40 19.84 Mb 320 Kbps buy
 
6 5. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – I. Moderato C-Dur 5:15 12.02 Mb 320 Kbps buy
 
7 6. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – II. Andantino As-Dur 6:29 14.84 Mb 320 Kbps buy
 
8 7. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – III. Allegro moderato f-moll 1:52 4.28 Mb 320 Kbps buy
 
9 8. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – IV. Moderato cis-moll 4:40 10.69 Mb 320 Kbps buy
 
10 9. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – V. Allegro vivace f-moll 1:49 4.16 Mb 320 Kbps buy
 

CD6

1 1. Four Impromptus D899 Op 90 – I. Allegro molto moderato c-moll 9:19 21.33 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. Four Impromptus D899 Op 90 – II. Allegro Es-Dur 4:37 10.57 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. Four Impromptus D899 Op 90 – III. Andante Ges-Dur 6:14 14.27 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. Four Impromptus D899 Op 90 – IV. Allegretto As-Dur 7:31 17.21 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. PS 19 c-moll D958 – I. Allegro 10:40 24.42 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. PS 19 c-moll D958 – II. Adagio 9:02 20.68 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. PS 19 c-moll D958 – III. Menuetto Trio Allegro 3:34 8.17 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. PS 19 c-moll D958 – IV. Allegro 9:01 20.64 Mb 320 Kbps buy
 
9 9. 12 German Dances D790 Op posth 171 – I. D-Dur 1:20 3.06 Mb 320 Kbps buy
 
10 10. 12 German Dances D790 Op posth 171 – II. A-Dur 0:52 1.99 Mb 320 Kbps buy
 
11 11. 12 German Dances D790 Op posth 171 – III. D-Dur 0:44 1.68 Mb 320 Kbps buy
 
12 12. 12 German Dances D790 Op posth 171 – IV. D-Dur 0:42 1.60 Mb 320 Kbps buy
 
13 13. 12 German Dances D790 Op posth 171 – V. h-moll 1:05 2.48 Mb 320 Kbps buy
 
14 14. 12 German Dances D790 Op posth 171 – VI. gis-moll 0:52 1.99 Mb 320 Kbps buy
 
15 15. 12 German Dances D790 Op posth 171 – VII. As-Dur 0:58 2.22 Mb 320 Kbps buy
 
16 16. 12 German Dances D790 Op posth 171 – VIII. A-Dur 1:08 2.60 Mb 320 Kbps buy
 
17 17. 12 German Dances D790 Op posth 171 – IX. B-Dur 0:35 1.34 Mb 320 Kbps buy
 
18 18. 12 German Dances D790 Op posth 171 – X. B-Dur 0:42 1.60 Mb 320 Kbps buy
 
19 19. 12 German Dances D790 Op posth 171 – XI. As-Dur 0:48 1.84 Mb 320 Kbps buy
 
20 20. 12 German Dances D790 Op posth 171 – XII. E-Dur 1:00 2.30 Mb 320 Kbps buy
 

CD7

1 1. PS 20 A-Dur D959 – I. Allegro 17:44 40.59 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. PS 20 A-Dur D959 – II. Andantino 8:07 18.58 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. PS 20 A-Dur D959 – III. Scherzo Allegro vivace Trio Un poco piu lento 4:57 11.34 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. PS 20 A-Dur D959 – IV. Rondo Allegretto 12:42 29.07 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. Four Impromptus D935 Op posth 142 – I. Alegro moderato f-moll 10:51 24.84 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. Four Impromptus D935 Op posth 142 – II. Allegretto. Trio As-Dur 7:15 16.60 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. Four Impromptus D935 Op posth 142 – III. Thema Andante. Variations I a V Piu lento B-Dur 11:05 25.37 Mb 320 Kbps buy
 
8 8. Four Impromptus D935 Op posth 142 – IV. Allegro scherzando f-moll 6:08 14.04 Mb 320 Kbps buy
 

CD8

1 1. PS 21 B-Dur D960 Op posth – I. Molto moderato 21:12 48.53 Mb 320 Kbps buy
 
2 2. PS 21 B-Dur D960 Op posth – II. Andante sostenuto 10:11 23.31 Mb 320 Kbps buy
 
3 3. PS 21 B-Dur D960 Op posth – III. Scherzo Allegro vivace con delicatezza 4:16 9.77 Mb 320 Kbps buy
 
4 4. PS 21 B-Dur D960 Op posth – IV. Allegro ma non troppo 8:48 20.15 Mb 320 Kbps buy
 
5 5. Three Piano Pieces D946 – I. Allegro assai. Andante. Andantino es-moll 8:39 19.80 Mb 320 Kbps buy
 
6 6. Three Piano Pieces D946 – II. Allegretto Es-Dur 10:56 25.03 Mb 320 Kbps buy
 
7 7. Three Piano Pieces D946 – III. Allegro C-Dur 4:28 10.22 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

CD1

1 1. PS 4 a-moll D537 – I. Allegro ma non troppo 10:42 31.99 Mb 417 Kbps buy
 
2 2. PS 4 a-moll D537 – II. Allegretto quasi Andantino 8:03 20.17 Mb 350 Kbps buy
 
3 3. PS 4 a-moll D537 – III. Allegro vivace 5:13 14.81 Mb 396 Kbps buy
 
4 4. PS 9 B-Dur D575 Op 147 – I. Allegro ma non troppo 8:29 22.97 Mb 378 Kbps buy
 
5 5. PS 9 B-Dur D575 Op 147 – II. Andante 5:52 15.37 Mb 366 Kbps buy
 
6 6. PS 9 B-Dur D575 Op 147 – III. Scherzo. Allegretto 5:19 14.38 Mb 378 Kbps buy
 
7 7. PS 9 B-Dur D575 Op 147 – IV. Allegro giusto 5:34 15.24 Mb 382 Kbps buy
 
8 8. PS 14 a-moll D784 Op 143 – I. Allegro giusto 13:19 35.27 Mb 370 Kbps buy
 
9 9. PS 14 a-moll D784 Op 143 – II. Andante 4:13 10.79 Mb 357 Kbps buy
 
10 10. PS 14 a-moll D784 Op 143 – III. Allegro vivace 5:29 16.06 Mb 410 Kbps buy
 

CD2

1 1. PS 11 f-moll D625 – I. Allegro 9:43 26.59 Mb 382 Kbps buy
 
2 2. PS 11 f-moll D625 – II. Scherzo trio 4:45 11.57 Mb 340 Kbps buy
 
3 3. PS 11 f-moll D625 – III. Allegro 4:50 13.63 Mb 394 Kbps buy
 
4 4. PS 11 f-moll D625 – IV. Allegro 6:17 17.93 Mb 398 Kbps buy
 
5 5. Fantasy C-Dur D760 Op 15 «Wanderer» – I. Allegro con Fuoco 6:34 20.69 Mb 440 Kbps buy
 
6 6. Fantasy C-Dur D760 Op 15 «Wanderer» – II. Adagio 6:39 18.17 Mb 382 Kbps buy
 
7 7. Fantasy C-Dur D760 Op 15 «Wanderer» – III. Scherzo 5:16 16.31 Mb 432 Kbps buy
 
8 8. Fantasy C-Dur D760 Op 15 «Wanderer» – IV. Allegro 3:46 13.86 Mb 514 Kbps buy
 
9 9. PS 15 C-Dur D840 «Reliquie» – I. Moderato 16:42 45.77 Mb 383 Kbps buy
 
10 10. PS 15 C-Dur D840 «Reliquie» – II. Andante 10:07 25.93 Mb 358 Kbps buy
 

CD3

1 1. PS 16 a-moll D845 Op 42 – I. Moderato 13:25 38.26 Mb 398 Kbps buy
 
2 2. PS 16 a-moll D845 Op 42 – II. Andante poco mosso 11:20 32.84 Mb 405 Kbps buy
 
3 3. PS 16 a-moll D845 Op 42 – III. Scherzo Trio 7:25 21.30 Mb 401 Kbps buy
 
4 4. PS 16 a-moll D845 Op 42 – IV. Rondo Allegro vivace 5:11 16.46 Mb 443 Kbps buy
 
5 5. PS 7 Es-Dur D568 Op posth 122 – I. Allegro moderato 10:25 28.23 Mb 378 Kbps buy
 
6 6. PS 7 Es-Dur D568 Op posth 122 – II. Andante molto 6:17 15.38 Mb 342 Kbps buy
 
7 7. PS 7 Es-Dur D568 Op posth 122 – III. Menuetto Allegretto Trio 4:36 11.66 Mb 354 Kbps buy
 
8 8. PS 7 Es-Dur D568 Op posth 122 – IV. Allegro moderato 9:33 27.04 Mb 395 Kbps buy
 

CD4

1 1. PS 17 D-Dur D850 Op 53 – I. Allegro 10:20 34.63 Mb 468 Kbps buy
 
2 2. PS 17 D-Dur D850 Op 53 – II. Con motto 13:30 37.80 Mb 391 Kbps buy
 
3 3. PS 17 D-Dur D850 Op 53 – III. Scherzo 9:36 30.12 Mb 438 Kbps buy
 
4 4. PS 17 D-Dur D850 Op 53 – IV. Rondo 9:02 25.83 Mb 399 Kbps buy
 
5 5. PS 13 A-Dur D664 Op posth 120 – I. Allegro moderato 7:49 20.66 Mb 369 Kbps buy
 
6 6. PS 13 A-Dur D664 Op posth 120 – II. Andante 5:06 11.78 Mb 322 Kbps buy
 
7 7. PS 13 A-Dur D644 Op posth 120 – III. Allegro 7:48 23.39 Mb 419 Kbps buy
 

CD5

1 1. PS 18 G-Dur D894 Op 78 «Fantasie» «Fantasie» – I. Molto moderato 17:44 57.61 Mb 454 Kbps buy
 
2 10. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – VI. Allegretto As-Dur 8:54 25.31 Mb 397 Kbps buy
 
3 2. PS 18 G-Dur D894 Op 78 «Fantasie» –II. Andante 8:24 26.14 Mb 434 Kbps buy
 
4 3. PS 18 G-Dur D894 Op 78 «Fantasie» –III. Menuetto 4:39 15.39 Mb 462 Kbps buy
 
5 4. PS 18 G-Dur D894 Op 78 «Fantasie» – IV. Allegretto 8:40 30.04 Mb 484 Kbps buy
 
6 5. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – I. Moderato C-Dur 5:15 16.77 Mb 446 Kbps buy
 
7 6. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – II. Andantino As-Dur 6:29 18.09 Mb 390 Kbps buy
 
8 7. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – III. Allegro moderato f-moll 1:52 5.93 Mb 443 Kbps buy
 
9 8. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – IV. Moderato cis-moll 4:40 14.85 Mb 444 Kbps buy
 
10 9. Six Moments Musicaux D780 Op 94 – V. Allegro vivace f-moll 1:49 7.24 Mb 556 Kbps buy
 

CD6

1 1. Four Impromptus D899 Op 90 – I. Allegro molto moderato c-moll 9:19 26.28 Mb 394 Kbps buy
 
2 2. Four Impromptus D899 Op 90 – II. Allegro Es-Dur 4:37 14.72 Mb 445 Kbps buy
 
3 3. Four Impromptus D899 Op 90 – III. Andante Ges-Dur 6:14 15.60 Mb 349 Kbps buy
 
4 4. Four Impromptus D899 Op 90 – IV. Allegretto As-Dur 7:31 21.50 Mb 399 Kbps buy
 
5 5. PS 19 c-moll D958 – I. Allegro 10:40 30.95 Mb 405 Kbps buy
 
6 6. PS 19 c-moll D958 – II. Adagio 9:02 21.49 Mb 332 Kbps buy
 
7 7. PS 19 c-moll D958 – III. Menuetto Trio Allegro 3:34 9.54 Mb 373 Kbps buy
 
8 8. PS 19 c-moll D958 – IV. Allegro 9:01 27.02 Mb 419 Kbps buy
 
9 9. 12 German Dances D790 Op posth 171 – I. D-Dur 1:20 3.78 Mb 396 Kbps buy
 
10 10. 12 German Dances D790 Op posth 171 – II. A-Dur 0:52 2.54 Mb 409 Kbps buy
 
11 11. 12 German Dances D790 Op posth 171 – III. D-Dur 0:44 1.79 Mb 340 Kbps buy
 
12 12. 12 German Dances D790 Op posth 171 – IV. D-Dur 0:42 1.91 Mb 381 Kbps buy
 
13 13. 12 German Dances D790 Op posth 171 – V. h-moll 1:05 2.62 Mb 338 Kbps buy
 
14 14. 12 German Dances D790 Op posth 171 – VI. gis-moll 0:52 2.72 Mb 438 Kbps buy
 
15 15. 12 German Dances D790 Op posth 171 – VII. As-Dur 0:58 2.57 Mb 371 Kbps buy
 
16 16. 12 German Dances D790 Op posth 171 – VIII. A-Dur 1:08 2.82 Mb 347 Kbps buy
 
17 17. 12 German Dances D790 Op posth 171 – IX. B-Dur 0:35 1.69 Mb 404 Kbps buy
 
18 18. 12 German Dances D790 Op posth 171 – X. B-Dur 0:42 1.78 Mb 356 Kbps buy
 
19 19. 12 German Dances D790 Op posth 171 – XI. As-Dur 0:48 1.91 Mb 334 Kbps buy
 
20 20. 12 German Dances D790 Op posth 171 – XII. E-Dur 1:00 2.47 Mb 344 Kbps buy
 

CD7

1 1. PS 20 A-Dur D959 – I. Allegro 17:44 57.25 Mb 451 Kbps buy
 
2 2. PS 20 A-Dur D959 – II. Andantino 8:07 22.81 Mb 392 Kbps buy
 
3 3. PS 20 A-Dur D959 – III. Scherzo Allegro vivace Trio Un poco piu lento 4:57 15.83 Mb 447 Kbps buy
 
4 4. PS 20 A-Dur D959 – IV. Rondo Allegretto 12:42 42.01 Mb 462 Kbps buy
 
5 5. Four Impromptus D935 Op posth 142 – I. Alegro moderato f-moll 10:51 34.83 Mb 448 Kbps buy
 
6 6. Four Impromptus D935 Op posth 142 – II. Allegretto. Trio As-Dur 7:15 21.42 Mb 413 Kbps buy
 
7 7. Four Impromptus D935 Op posth 142 – III. Thema Andante. Variations I a V Piu lento B-Dur 11:05 34.75 Mb 438 Kbps buy
 
8 8. Four Impromptus D935 Op posth 142 – IV. Allegro scherzando f-moll 6:08 20.80 Mb 474 Kbps buy
 

CD8

1 1. PS 21 B-Dur D960 Op posth – I. Molto moderato 21:12 60.10 Mb 396 Kbps buy
 
2 2. PS 21 B-Dur D960 Op posth – II. Andante sostenuto 10:11 26.79 Mb 367 Kbps buy
 
3 3. PS 21 B-Dur D960 Op posth – III. Scherzo Allegro vivace con delicatezza 4:16 12.19 Mb 399 Kbps buy
 
4 4. PS 21 B-Dur D960 Op posth – IV. Allegro ma non troppo 8:48 26.78 Mb 425 Kbps buy
 
5 5. Three Piano Pieces D946 – I. Allegro assai. Andante. Andantino es-moll 8:39 27.87 Mb 450 Kbps buy
 
6 6. Three Piano Pieces D946 – II. Allegretto Es-Dur 10:56 35.12 Mb 449 Kbps buy
 
7 7. Three Piano Pieces D946 – III. Allegro C-Dur 4:28 14.76 Mb 462 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: