Compositions

Martha Argerich - The Collection 1 - Schumann

Martha Argerich - The Collection 1 - Schumann
Year:2005
Genre:Piano music
Composer:Robert Schumann
Performers:
 

CD8

1 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 1. Von fremden Ländern und Menschen 1:52 4.27 Mb 320 Kbps buy
 
2 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 2. Kuriose Geschichte 1:04 2.45 Mb 320 Kbps buy
 
3 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 3. Haschemann 0:28 1.08 Mb 320 Kbps buy
 
4 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 4. Bittendes Kind 0:59 2.26 Mb 320 Kbps buy
 
5 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 5. Glückes genug 1:03 2.39 Mb 320 Kbps buy
 
6 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 6. Wichtige Begebenheit 0:48 1.84 Mb 320 Kbps buy
 
7 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 7. Träumerei 2:55 6.70 Mb 320 Kbps buy
 
8 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 8. Am Kamin 0:51 1.94 Mb 320 Kbps buy
 
9 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 9. Ritter vom Steckenpferd 0:36 1.36 Mb 320 Kbps buy
 
10 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 10. Fast zu ernst 2:00 4.60 Mb 320 Kbps buy
 
11 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 11. Fürchenmachen 1:33 3.55 Mb 320 Kbps buy
 
12 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 12. Kind im Einschlummern 2:23 5.46 Mb 320 Kbps buy
 
13 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 13. Der Dichter spricht 2:17 5.24 Mb 320 Kbps buy
 
14 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 1. Äußerst bewegt 2:36 5.96 Mb 320 Kbps buy
 
15 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 2. Sehr innit und nicht zu rasch 9:40 22.13 Mb 320 Kbps buy
 
16 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 3. Sehr aufgeregt 4:32 10.37 Mb 320 Kbps buy
 
17 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 4. Sehr langsam 3:54 8.93 Mb 320 Kbps buy
 
18 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 5. Sehr lebhaft 3:08 7.16 Mb 320 Kbps buy
 
19 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 6. Sehr langsam 4:11 9.57 Mb 320 Kbps buy
 
20 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 7. Sehr rasch 2:06 4.80 Mb 320 Kbps buy
 
21 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 8. Schnell und spielend 3:29 7.97 Mb 320 Kbps buy
 

Buy all (with 10% discount)  

CD8

1 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 1. Von fremden Ländern und Menschen 1:52 4.87 Mb 365 Kbps buy
 
2 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 2. Kuriose Geschichte 1:04 3.53 Mb 461 Kbps buy
 
3 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 3. Haschemann 0:28 1.72 Mb 510 Kbps buy
 
4 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 4. Bittendes Kind 0:59 2.54 Mb 359 Kbps buy
 
5 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 5. Glückes genug 1:03 3.52 Mb 470 Kbps buy
 
6 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 6. Wichtige Begebenheit 0:48 3.20 Mb 557 Kbps buy
 
7 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 7. Träumerei 2:55 7.46 Mb 356 Kbps buy
 
8 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 8. Am Kamin 0:51 2.71 Mb 448 Kbps buy
 
9 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 9. Ritter vom Steckenpferd 0:36 2.63 Mb 622 Kbps buy
 
10 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 10. Fast zu ernst 2:00 5.43 Mb 378 Kbps buy
 
11 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 11. Fürchenmachen 1:33 4.31 Mb 389 Kbps buy
 
12 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 12. Kind im Einschlummern 2:23 6.14 Mb 360 Kbps buy
 
13 Schumann- Kinderszenen, op.15 - 13. Der Dichter spricht 2:17 5.58 Mb 340 Kbps buy
 
14 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 1. Äußerst bewegt 2:36 9.30 Mb 499 Kbps buy
 
15 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 2. Sehr innit und nicht zu rasch 9:40 28.15 Mb 407 Kbps buy
 
16 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 3. Sehr aufgeregt 4:32 14.13 Mb 436 Kbps buy
 
17 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 4. Sehr langsam 3:54 9.58 Mb 343 Kbps buy
 
18 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 5. Sehr lebhaft 3:08 9.86 Mb 440 Kbps buy
 
19 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 6. Sehr langsam 4:11 11.41 Mb 381 Kbps buy
 
20 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 7. Sehr rasch 2:06 7.90 Mb 527 Kbps buy
 
21 Schumann- Kreisleriana, op.16 - 8. Schnell und spielend 3:29 11.83 Mb 474 Kbps buy
 
Total: 0 $

Buy all (with 10% discount)  
 

Customer reviews:

You may like also: